SAPOR voor uw Tuinberegening

EEN MOOIE GROENE TUIN

Een beregeningsinstallatie van SAPOR biedt hiervoor een perfecte oplossing.

Het aanleggen van een beregeningsinstallatie is een vak apart.
SAPOR heeft meer dan 20 jaar ervaring en kan u dus ouderwets vakmanschap bieden.

Natuurlijk weet u dat water voor een mooie groene tuin een absolute voorwaarde is. HandmatigВ sproeien is een oplossing, maar kost veel tijd en kostbaar leidingwater.

Vaak bent u ook enige tijd kwijt met het neerleggen en aankoppelen van de slangen. Bovendien is het noodzakelijk een paar uur achter elkaar te sproeien om een goed resultaat te verkrijgen.

Tijdens uw vakantie wordt de tuin meestal niet of onvoldoende besproeid, zodat de tuin ondanks uw inspanningen nog niet het mooie groene resultaat geeft dat u wilt bereiken.

Tuinberegening

Of de tuin nu groot is of klein: in alle gevallen is zowel een automatisch als een handbediend beregeningssysteem mogelijk. Villatuinen ofВ landelijke tuinen maken vaak gebruik van oppervlaktewater of water uit eigen bron. SAPOR is uw partner met vele jaren ervaring zodat uw beregeningssysteem brengt wat u verwacht.

SAPOR ook voor Grondboortechniek

BOORMETHODES

Onze ondergrond, en het daarin aanwezige grondwater, is complex en kwetsbaar. Het is daarom van groot belang om tijdens het aanleggen van bronnen zeer zorgvuldig te werk te gaan. De doorboorde waterscheidende grondlagen worden daarom hersteld.Uiteraard worden alle boringen door Sapor grondboortechniek uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving, BRL2100 protocol 2101 (wettelijk verplicht per 1-1-2011). Om de vereiste kwaliteit te kunnen waarborgen, beschikt het bedrijf over een VCA certificaat.

Hoewel Sapor beschikt over een landelijke database van TNO (Dinoloket), kan het voorkomen dat er op bepaalde plekken te weinig gegevens van de bodem beschikbaar zijn.
Een proefboring kan dan ook noodzakelijk zijn.

Grondboortechniek

Onze ondergrond, en het daarin aanwezige grondwater, is complex en kwetsbaar. Het is daarom van groot belang om tijdens het aanleggen van bronnen zeer zorgvuldig te werk te gaan. De doorboorde waterscheidende grondlagen worden daarom hersteld. SAPOR kan u van dienst zijn voor projecten op het gebied van grondboringen.